LEVERINGSVOORWAARDENLEVERINGSVOORWAARDEN

Alle prijzen zijn in euro's en inclusief 21 % BTW, wijzigingen voorbehouden.

Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden:
Deze verkoop, levering, ontvangst en betalingvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/overeenkomsten en liggen ten grondslag aan al onze verkopen, leveringen van goederen en diensten, in de ruimste zin des woord.

Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing wanneer Inlijst Hobby Shop die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd en ondertekend. Afwijkende voorwaarden van de tegenpartij zijn op onze gesloten overeenkomsten niet van toepassing en verbinden ons niet tenzij schriftelijk en ondertekend door ons aanvaard

Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen:
Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij schriftelijk, onder opgave van termijn, anders is overeengekomen. Verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en niet bindend tenzij anders aangegeven en overeengekomen.
De factuur geldt als schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. In rekening worden gebracht de prijzen gelden op de dag van sluiten van de overeenkomst.

Verzendkosten Nederlanden en België
Tarieven 2018

GRATIS
Bestellingen vanaf € 150,00:
Normaal pakket kleiner dan 100 x 70 x 58 cm.
XL pakket, kleiner dan 175 x 78 x 58 cm.

€ 6,95
Bestellingen onder de € 150,00:
Normaal pakket, kleiner dan 100 x 70 x 58 cm)

€ 8,30
Bestellingen onder de € 150,00:
XL pakket, kleiner dan 175 x 78 x 58 cm

€3,80 *
Bestellingen onder de € 150,00:
Brievenbuspost, kleiner dan 38 x 26,5 x 3,2

*  Bij het bestellen van een XL pakket en brievenbuspost blijft u in het winkelwagentje en bestelbevestiging nog steeds de € 6,95 verzendkosten zien.

Dit kunnen wij in ons systeem helaas niet aanpassen.

De JUISTE verzendkosten voor Brievenbuspost zijn € 3,80.
Dit ziet u echter pas op de FACTUUR die u na de bestel bevestiging van ons ontvangt !

Wanneer u meerdere brievenbus artikelen aanklikt en / of tevens andere artikelen besteld, kan het zijn dat deze niet gezamenlijk in een envelop passen. Dan worden alsnog de dan geldende  standaard verzendkosten van € 6,95 in rekening gebracht en eventuele kleine order toeslag.

Deze prijzen zijn geldig voor verzending binnen Nederland en België.

Verzending naar een adres buiten Nederland en België.
Inlijst Hobby Shop verzendt ook bestellingen naar andere landen. De juiste informatie over de verzendkosten naar uw bestemming vindt u terug op de factuur die wij u sturen na de bevestigingsmail.

U kunt zonder risico een bestelling plaatsen die door ons naar het binnen- of  buitenland moet worden verzonden. Bij Inlijst Hobby Shop betaalt u niet meteen na afronding van uw bestelling. Betalen kan na ontvangst van onze factuur van uw bestelling. Op dat moment ziet het overzicht van de prijzen en de verzendkosten. Dan heeft u alsnog de vrijheid om van uw bestelling af te zien.

Wij sturen u VOORAF per mail altijd eerst een factuur inclusief de juist berekende  verzendkosten


Retourneren:
Via de wet Koop op Afstand heeft u gedurende een periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van redenen het recht deze terug te sturen.
De goederen moeten onbeschadigd zijn en in de onaangebroken originele verpakking. Indien u een product terugstuurt, heeft u recht op teruggaaf van het volledige aankoopbedrag (incl. verzendkosten). De verzendkosten van het terugsturen zijn echter wel voor uw rekening

Voor het retour zenden van goederen dient u eerst contact met ons op te nemen en de e-mail bevestiging van Inlijst Hobby Shop af te wachten.

Een zending wordt alleen retour genomen, mits het artikel in nieuwswaarde verkeerd en voorzien is van de originele en onbeschadigde verpakking.

De verzendkosten alsmede enige schade die zich tijdens transport voordoet zijn voor rekening van de consument / koper. Draagt u er dus zorg voor dat de artikelen stevig verpakt worden. Uw betaling wordt na aankomst en controle van de producten, z.s.m. teruggestort.

Uitgezonderd zijn goederen die speciaal voor u zijn besteld of gemaakt (passe partout karton)  en goederen waarvan wij niet kunnen vaststellen of ze in staat van nieuw zijn (b.v. rollen tape.)
Garantie:
Garantie op de artikelen is volgens de voorwaarden van de leverancier of de fabrikant. Wij vervullen hier alleen de functie van tussenpersoon.
Defecte goederen + Garantie
Het kan voorkomen dat het door u aangeschafte product gebreken vertoont. Wanneer deze gebreken vallen binnen de fabrieksgarantie kunt u, alleen na overleg, het product ter reparatie dan wel vervanging opsturen naar Inlijst Hobby Shop. U zult moeten verwijzen naar uw factuurnummer. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.


Aflevering
Uitsluitend bij vooruitbetaling.

Tenzij is overeengekomen tot betaling achteraf. Bijvoorbeeld de aflevering aan bedrijven die een betalingsregeling hanteren.
Afwijkende voorwaarden van de tegenpartij zijn op onze gesloten overeenkomsten NIET van toepassing.
Deze afwijkende bepalingen en/of afspraken van de afnemer met betrekking tot onze leveringen zijn slechts dan van toepassing wanneer Inlijst Hobby Shop die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd en ondertekend.
Achteraf betalingen dienen ALTIJD binnen 30 dagen te worden voldaan zonder dat de afnemer  kortingen toepast op het te betalen factuurbedrag.
Mocht de afnemer toch aan de betalingsdeadline voorbijgaan, dan berekend Inlijst Hobby Shop 8% rente over het openstaande factuurbedrag en € 40,00 administratiekosten.

Leveringstermijn:
De leveringstermijn is de termijn beginnende op de dag van ontvangst van de betaling tot en met de dag van levering.
Inlijst Hobby Shop hanteert een levertijd van maximaal 10 werkdagen.
De consument heeft, vanwege langere levertijd dan verwacht, altijd de mogelijkheid om zijn bestelling (zonder kosten) te annuleren.
Wanneer een product op voorraad is levert Inlijst Hobby Shop zodra uw betaling binnen is, tenzij het natuurlijk om een rembourslevering gaat. In sommige situaties kan de levertijd langer uitlopen. De consument wordt per e-mail geïnformeerd over de leveringssituatie.
De redenen voor een langere levertermijn kunnen zijn:
- Wij kunnen door de voorraad heen zijn;
- De importeur is door zijn voorraad heen;
- De vraag naar het product is groter dan door de producent verwacht;
- Het betreft een nieuw product en het kan nog niet in de gevraagde hoeveelheden geproduceerd worden. Hierdoor ontstaat een levertijd.
Inlijst Hobby Shop draagt zorg voor de snelst mogelijke levering.

Annuleren:
Annuleren kan alleen per e-mail naar: info@inlijsthobbyshop.nl
Inlijst Hobby Shop is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door geleverde producten.
In geval van indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard ook, is Inlijst Hobby Shop nimmer aansprakelijk.
Inlijst Hobby Shop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Inlijst Hobby Shop. Inlijst Hobby Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg - of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Kleuren:
Van de getoonde afbeeldingen kunnen de kleuren afwijken ten opzichte van de werkelijkheid.

Eigendom:
Alle handels- en/of merknamen, alsmede alle getoonde logo`s en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Wijzigingen in prijs en/of afbeeldingen, alsmede beschikbaarheid voorbehouden.
Op al onze transacties, aanbiedingen, leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. (Zie menu links)

Geschillen:
Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door een wettelijke bevoegde rechter.
Op onze transactie is alleen het Nederland recht van toepassing

Bij het lezen en het aanvinken van het vakje in ons bestelformulier gaat u akkoord met de door ons gestelde voorwaarden.


Team Inlijst Hobby Shop